Information om behandling av personuppgifter och cookies

1. Inledning

När du besöker Alerna AB:s (”Alerna”) webbplats och använder våra tjänster tillhandahåller du Alerna vissa personuppgifter. Denna informationstext beskriver hur och varför Alerna behandlar dina personuppgifter, vilka rättigheter du har samt vilka cookies som används och varför.

2. Vem är personuppgiftsansvarig?

Alerna är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats. Information om hur du kontaktar oss finns under rubriken ”Kontakta oss” längst upp på sidan. Du hittar även vissa kontaktuppgifter längst ned på denna sida.

Alernas kund (webbshopsinnehavaren) är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som förekommer i den tjänst som Alerna tillhandahåller.

3. Hur samlas dina personuppgifter in?

Alerna samlar in personuppgifter i samband med att du använder vår webbplats, såsom uppgifter om IP-adress och användarbeteende/mönster (t.ex. vilka sidor du besöker och hur du navigerar på webbplatsen). Sådana uppgifter samlas in med hjälp av cookies eller annan liknande teknologi. Läs närmare om cookies och vilka uppgifter vi samlar in genom cookies nedan.

Genom den tjänst som Alerna tillhandahåller kunden (webbshopsinnehavaren) får Alerna inte tillgång till någon information som gör det möjligt för Alerna att identifiera dig som använder tjänsten. Alerna får däremot tillgång till viss begränsad information om köp (vara, tidpunkt samt köpeskilling).

4. Varför behandlar vi dina personuppgifter och med vilken rättslig grund?

Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål och med stöd av den rättsliga grund som anges nedan. Sammanställningen nedan kan komma att uppdateras, t.ex. i samband med att vi inför nya behandlingar. Vid väsentliga eller betydande förändringar kommer vi på lämpligt sätt meddela dig om sådana uppdateringar och ändringar.

Ändamål Rättslig grund
Tillhandahållande av tjänst för e-handel Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal med den registrerade
Användarbeteenden och mönster. Intresseavvägning, där vårt berättigade intresse består i att kunna förbättra vår webbplats, våra produkter och tjänster.
Framställning av statistik och analyser. Intresseavvägning, där vårt berättigade intresse består i att kunna förbättra vår webbplats, våra produkter och tjänster.

5. Överföring av personuppgifter

För de ändamål som anges ovan kan Alerna i vissa fall överföra dina personuppgifter till andra bolag, t.ex. Alernas kunder (webbshopsinnehavaren), och till Alernas moderbolag. Sådan begränsad överföring kan t.ex. ske i samband med att Alerna fakturerar en kund. Vi kommer att vidta lämpliga skyddsåtgärder för att skydda dina personuppgifter i samband med sådan överföring, exempelvis genom att ingå personuppgiftsbiträdesavtal eller andra lämpliga arrangemang.

Alerna överför inte dina uppgifter utanför EU/EES-området.

6. Hur länge lagras dina personuppgifter?

Uppgifter som Alerna får tillgång till i samband med att du genomför ett köp i en app som Alerna tillhandahåller (tidpunkt för köpet, varor som köps och köpeskilling) sparas under en period om 7 år.

Vad gäller information som samlas in via cookies framgår lagringstiden för insamlade uppgifter av avsnitt 7 nedan.

Övriga personuppgifter sparas inte under längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas.

7. Om cookies

Nedan beskrivs vilka cookies vi använder på vår webbplats och varför, samt hur du som besökare på vår webbplats kan undvika dessa cookies. Här används begreppet ”cookies” som ett samlingsnamn för web beacons, pixeltaggar och andra identifierare och/eller spårningstekniker.

Alerna använder Google Analytics för de ändamål som anges nedan. Uppgifter som samlas in via Google Analytics, inklusive uppgifter om din IP-adress, behandlas dock även av Google. Alerna ansvarar enbart för de behandlingar Alerna utför och är således inte personuppgiftsansvarig för de behandlingar som Google utför. Du kan läsa om hur Google använder cookies och behandlar insamlad data och hur du kan kontrollera informationen som sänds till Google här: https://policies.google.com/privacy/partners?hl=sv

Vad är cookies?

Cookies är små textfiler som lagras på din enhet, såsom dator, surfplatta eller mobiltelefon, när du besöker Alerna:s webbplats och gör det möjligt för Alerna att känna igen din webbläsare när du besöker vår webbplats. Cookien innehåller information om din webbläsare, exempelvis webbläsartyp och skärmupplösning, och din aktivitet på Alerna:s webbplats, bland annat när och vilket innehåll du har sett och klickat på och vilken webbplats du har besökt innan besöket på vår webbplats.

För att kunna använda webbplatsen och alla dess funktioner utan störningar krävs det att du godkänner vissa cookies. När du besöker vår webbplats ombeds du därför att samtycka till användandet av cookies. Du har alltid möjlighet att begränsa vår användning av cookies och/eller radera cookies. Detta kan dock påverka webbplatsen och dess funktionalitet. Se närmare om hur du begränsar och raderar cookies nedan.

Vilka cookies använder vi och varför?

Alerna använder cookies för ett antal olika ändamål, däribland för att få information om hur webbplatsen används och kunna förbättra användarupplevelsen på webbplatsen och för interna statistikändamål, exempelvis för att räkna antalet unika webbplatsbesökare. Därutöver kan Alerna, med hjälp av cookies, känna igen din enhet när du besöker webbplatsen igen, lagra information om dina aktiviteter och preferenser på webbplatsen och erbjuda dig riktade annonser som är anpassade efter dina intressen så mycket som möjligt.

De typer av cookies vi använder och varför vi använder dem kan kategoriseras på följande vis:

Nödvändiga cookies
Vissa cookies är nödvändiga för att du ska kunna använda vår webbplats och alla dess funktioner, exempelvis för att vi ska kunna identifiera begäran från samma webbläsare under en begränsad sessionstid.

Funktionscookies
Funktionscookies innehåller ett unikt ID och hjälper webbplatsen att lagra användarinställningar, såsom uppgifter om preferenser, för att kunna förse dig med individualiserade och anpassade tjänster och innehåll.

Prestandacookies
Dessa cookies används för att analysera webbplatsens prestanda och identifiera och åtgärda eventuella problem så snart Alerna upptäcker dem.

Marknadsföringscookies
Vi använder marknadsföringscookies för att lagra information om användarens aktivitet på vår webbplats, däribland vilka sidor användaren har besökt och vilka länkar användaren har klickat på men även hur användaren rör sig mellan olika webbplatser. Dessa uppgifter använder Alerna för att kunna erbjuda riktad och anpassad marknadsföring som vi tror är relevant och av intresse för dig. Med hjälp av marknadsföringscookies kan Alerna även visa annonser när användaren besöker andra webbplatser. Slutligen används dessa cookies för att samma annonser inte ska visas för dig alltför många gånger och för att mäta effektiviteten av våra marknadsföringskampanjer.

Tredjepartscookies
Vi använder även cookies från tredje part på webbplatsen, vilka kan samla in information om besökare på webbplatsen. Alerna ansvarar endast för uppgifter som Alerna mottar från den aktuella tredje parten. Om och i den mån tredjepartscookies samlar in information som används för andra ändamål ansvarar den aktuella tredje parten för sådan behandling (se respektive tredje parts integritetspolicy som länkats till ovan, och cookiepolicy för närmare information).

Vi använder oss av Google Analytics för att bl.a. få en uppfattning om hur våra besökare navigerar på webbplatsen, vilka delar av webbplatsen som är mest besökta, hur lång tid våra användare tillbringar på olika sidor, hur länge ett besök varar m.m. Vi kan därigenom få statistik och en överblick över hur användningen av vår webbplats ser ut. Sådan information underlättar för oss att utveckla och förbättra vår webbplats, öka funktionaliteten på webbplatsen och erbjuda bättre användarupplevelse för våra besökare. Därutöver använder vi informationen för webbanalys- och marknadsföringsmätningar.

Sammanställning av cookies och lagringstider
Vi använder dels s.k. sessionscookies som är temporära och tas bort när du stänger din webbläsare, dels permanenta cookies, som lagras på din enhet under en längre angiven period eller till dess att du själv väljer att ta bort dem. Hur länge olika cookies lagras på din enhet framgår av tabellen nedan.

Cookie Typ av cookie Lagringstid
alerna_session Sessionscookie 2 timmar
alerna_accept_cookies Funktionscookie Tills rensning av cookies

Hur kan du begränsa eller radera cookies?
Du kan radera alla cookies från din enhet och kan ställa in din webbläsare/ändra dina inställningar så att du automatiskt nekar cookies eller informeras om att en webbsida använder cookies. Du kan läsa mer om hur du kan neka och ta bort cookies här https://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising/what-are-my-options.

För att få full tillgång till Alerna:s produkter och tjänster via webben krävs det att du accepterar cookies. Om du väljer att radera eller begränsa användningen av cookies, kommer vissa funktioner på vår webbplats inte att fungera och du kommer därför inte kunna dra nytta av hela webbplatsen. Du kommer därutöver att manuellt behöva ställa in dina preferenser, såsom språk, varje gång du besöker vår webbplats.

8. Vilka rättigheter har du som registrerad?

Du har följande rättigheter enligt tillämplig dataskyddslagstiftning:

  • Du har rätt få information om huruvida Alerna behandlar dina personuppgifter och i så fall få tillgång till sådana personuppgifter (s.k. registerutdrag) med ytterligare information om behandlingen.
  • Om du anser att dina personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära att uppgifterna rättas.
  • Under vissa omständigheter kan du begära att dina personuppgifter raderas eller begränsas.
  • När behandling utförs med stöd av intresseavvägning, har du rätt att invända mot sådan behandling. Om invändning görs mot behandling för direktmarknadsföring ska personuppgifterna inte längre behandlas för detta ändamål.
  • Om du har lämnat särskilt samtycke till viss behandling, har du alltid rätt att återkalla ditt samtycke.
  • På begäran har du även rätt, under vissa förutsättningar, att få ut och ta med dig vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig, s.k. dataportabilitet.
  • Om du anser att Alerna behandlat dina personuppgifter felaktigt eller i strid mot tillämplig dataskyddslagstiftning, har du rätt att inge klagomål till Datainspektionen, se https://www.datainspektionen.se/.

9. Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig

Alerna AB, org. nr. org. nr. 556813-7052
C/O Boksta 504
744 95 Vittinge

E-post: kontakt@alerna.se